Číslo Meno Bydlisko Telefón
Predseda združenia

1.

Vavrinec Peter   0911 064 413
Podpredseda združenia

2.

Palkech Marek   0944 643 111
Tajomník združenia

3.

Michel Norbert   0907 780 912
Pokladník združenia

4.

Chrastek Ján    
Sekretár
5. Bolješik Ján    
Predseda RK
6. Králik Miroslav   0902 106 080
Člen RK
7. Pánik Emil    
Člen RK
8. Mokoš Stanislav    
Členovia

9.

Belica Igor    

10.

Bejdák Ondrej ml.    

11.

Bejdák Ondrej st.    

12.

Hulvan Miloš    

13.

Kovačik Jozef st.    

14.

Kovačik Jozef ml.    

15.

Melicher Ivan    

16.

Mokoš Ján    

17.

Mokoš Peter    

18.

Moravčík Peter    

19.

Polák Milan    

20.

Summer Antón    

21.

Tešedík Milan    

22.

Toman Peter    

23.

Vavrinec Marián    

24.

Vavrinec Matej    

25.

Majerčík Miloš    

26.

Potoček Ján    

27.

Strečanský Peter    

 

Vavrinec Michal Kandidát